För Fastighetsägare

Genom smarta och effektiva investeringar skapar THE WORKS inspirerande kontor till en målgrupp som söker flexibilitet. 

THE WORKS skapar attraktiva arbetsplatser av trista vakanser

THE WORKS strävar efter att skapa långsiktiga relationer med fastighetsägare genom samarbeten som skapar värde för båda parter. 

Tydliga fördelar med uthyrningar till THE WORKS är:

 1. Kräver sällan hyresgästanpassningar 
 2. Accepterar avtalstider mellan 2-10 år
 3. Har egen driftsorganisation (kan fastighetsdrift)
 4. Attraherar nya hyresgäster till området
 5. Skapar intäkter av ”svåra” vakanser/projekt

THE WORKS har en lång erfarenhet av att skapa effektiva och inspirerande miljöer för coworking och andra typer av tjänstifierade kontor.

Vi tycker att det är synd att lokaler står tomma under längre tid. Låt oss hjälpa dig som fastighetsägare att generera inkomst på lokaler som annars hade stått tomma. 

Vårt erbjudande passar för fastigheter eller lokaler som:

 • Står inför en större förändring. Det kan vara i vänta på att en ny detaljplan eller en större renovering. Typisk kontraktslängd: 2-5 år.
 • Att vakanser uppstår som kan vara svåra att fylla med enstaka hyresgäster. Typisk kontraktslängd: 3-10 år.

THE WORKS har sedan 2017 driftat över 30 000 kvadratmeter kontor och har hanterat allt från mindre lokaler till hela fastigheter.

Framgångsrika projekt

THE WORKS har drivit en mängd olika anläggningar där den största har varit på 15 000 m2 till den minsta på ca 700 m2. Genom våra olika koncept kan vi ta oss an en stor variation av ytor, både i centrala delar och i förorter.

THE WORKS har två olika koncept för olika typer av ytor:

 • THE WORKS – Full Service(+2000 m2)
  En anläggning med många hyresgäster i olika storlekar och med full bemanning och service. THE WORKS kurerar och bygger communities genom sociala events och nära kontakt med hyresgäster. 
 • THE WORKS – Self service (500-1000 m2)
  En mindre lokal som delas av ett mindre antal företag som som bygger på en viss del av self service av hyresgästerna, en där grundläggande tjänster såsom städning, hyresgästkontakt, möbler, internet och gott kaffe finns på plats.
tegelbacken_stayaround

Tegelbacken 4a

Bakgrund: Fastigheten hyrdes ut i väntan på bygg- och rivningslov.
Anläggningens storlek: 15000 m2
Avtalstid: 2 år
Antal hyresgäster: 200
Fastighetsägare: Skanska
Koncept: THE WORKS - full service

LC7A5499

Arenastaden

Bakgrund: Fastigheten hade en större vakans som krävde ett nytt koncept.
Anläggningens storlek: 3500 m2
Avtalstid: 5 år
Antal hyresgäster: 50
Fastighetsägare: Fabege
Koncept: THE WORKS - full service

7196231_Zc-0IvTLKJNgPF-6h2mekZFm91GdzQbb2Bt82T2AFdY

Mojangs huvudkontor

Bakgrund: När Mojang flyttade från sitt fina kontor tog The Works över under en period.
Anläggningens storlek: 750 m2
Avtalstid: 3 år
Antal hyresgäster: 30
Fastighetsägare: CBRE Global Investors
Koncept: THE WORKS - self service

Scroll to Top